Tomáš Pavelka - TP Wood | Bezpečnost a ochrana osobních údajů
21813
page-template-default,page,page-id-21813,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Na této stránce bych Vás rád informoval o tom, jakým způsobem používáme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli např. při zaslání kontaktního formuláře. Dočtete se zde i jak postupovat, pokud mě chcete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů, proto se nebojte na mě obrátit s jakýmkoli dotazem, rád Vám odpovím.

Hned na začátek zde uvádím své kontaktní údaje:

Tomáš Pavelka

Sídlem Voletice 3, 538 54 Luže

IČO: 04796217

Telefon: +420 775 770 788

Email: info@tpwood.cz

S jakými konkrétními osobními údaji pracujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s Vámi jako uživateli našich webových stránek nebo realizaci nabízené služby nebo prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se hlavně o jméno, příjmení, email a telefonní kontakt. Může se ale také jednat o doplňující informace jako je dodací adresa, fakturační adresa, platební údaje, aj.
 

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci komunikace s uživateli našich webových stránek či splnění smlouvy vzniklé objednáním nabízených služeb, a to k těmto účelům:

 • informace o produktových novinkách
 • realizace služby
 • informování zákazníka o stavu jeho objednávky
 • reklamace
 • Emailová komunikace ohledně speciálních akcích, novinkách aj. K této marketingové komunikaci nám musíte dát (potvrdit) vědomý souhlas. Souhlasem se rozumí vyplnění kontaktního formuláře pro registraci k těmto emailům, nebo potvrzením emailu, který jsme Vám zaslali na základě objednávky produktu.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby.

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?
Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

NÁZEV SLUŽBYDATAÚČELTYP SOUHLASU
Facebook cookiesanonymní data o chování a zájmech skupinyoprávněné zájmy správceopt-out, není nutný souhlas
Google analytics cookiesanonymní údaje o používání webových stránekanalýza anonymních datnení nutný souhlas
Google Adwords cookiesanonymní údaje o používání webových stránek optimalizace webových kampaní na základě anonymních datnení nutný souhlasMa
MailchimpE-mail správa a odeslání emailové komunikaceoprávněné zájmy správcesouhlas zákazníka

Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o Vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou Vás nijak identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Jak používáme Cookies?


Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky – využíváme variantu opt-in – tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?


Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 • anonymizace osobních údajů
 • schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů
 • proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování
 • víceúrovňový firewall
 • antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů
 • šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií
 • přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele
 • servery s osobními údaji uzamčené v serverovně

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste nám poskytl/a?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu – viz. mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.

Obecná ustanovení


Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: – požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, – požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav
Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

Co jsou cookies?

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookie třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném